Op 18 november jl. gaf PWC in Utrecht een toelichting op de belangrijkste veranderingen in het kader van de UCC. Stream Software was gastspreker.

Het is onmogelijk in een kort artikel alle wijzigingen samen te vatten, daarom beperken we ons hier deze keer tot slechts twee: het verdwijnen van het entrepot type D en de invoering van de wederuitvoeraangifte.

Entrepot D verdwijnt

De verschillende types (C, D, E) entrepot worden samengebracht onder één: het particulier entrepot.

Typisch aan de werking van het entrepot Type D of E met D-faciliteiten, is o.a. de registratie van de transactiewaarde in de aangifte bij plaatsing. De transactiewaarde kan bij het beëindigen van de regeling als basis gebruikt worden voor de berekening van de douanewaarde bij invoer naar de EU.
Er is onder de UCC, vanaf 01/05/2016, geen mogelijkheid voorzien om in de declaratie bij plaatsing de waarde te vermelden.
Let wel: Op basis van artikel 128, lid 2, van de uitvoeringsbesluiten, goedgekeurd op 24/11/2015, zal het ook voor goederen geplaatst na 01/05/2016 mogelijk zijn, onder voorwaarden, bij het beëindigen van de regeling, de waarde te gebruiken van de goederen op het ogenblik van de plaatsing.

Goederen die onder de regeling entrepot type D geplaatst werden vóór 01/05/2016 kunnen verder op basis van de waarde aangegeven in de aangifte bij plaatsing ingevoerd worden naar de EU tot 01/01/2019.

Wederuitvoeraangifte verplicht (?)

In het kader van een domiciliëringsprocedure bij uitslag uit een entrepot voor uitvoer wordt de regeling aangezuiverd door een inschrijving in de administratie, zonder aanvullende aangifte.

In de UCC is, ook in dit geval, een aanvullende aangifte verplicht.

Daarom wordt er verwacht dat de douane vanaf 01/05/2016 de aangifte met o.a. de regeling 3171 terug zal invoeren.
Eén en ander zal in het eerste kwartaal 2016 duidelijk worden.