Zoals gebruikelijk is op 1 juli 2015 weer een bijwerking van de douanetariefcodes van toepassing. Een aantal codes verdwijnt, wordt vervangen of gesplitst in meerdere nieuwe codes.

Diegenen die over de Declarant Assist beschikken zullen automatisch gewaarschuwd worden alvorens ze de declaratie naar de douanediensten doorsturen, indien zij een onbestaande code selecteren.