Graag maken wij iedereen erop attent dat de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië toetreedt tot het Gemeenschappelijk Transitverkeer op 1 juli 2015.

Borgen

Inmiddels heeft de douane de borgmaatschappijen, die borg kunnen staan voor de douaneschuld, geïnformeerd over de toetreding. Hen is gevraagd een mantelverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaart de borgmaatschappij dat de bestaande akten van borgtocht ook gelden voor verplichtingen die ontstaan uit het vervoer naar Macedonië.

Alle klanten werden ondertussen ingelicht hoe de aanpassing in de Customs Streamliner® verwerkt werd.