De technologische evolutie staat niet stil. Integendeel, ze gaat steeds sneller en Stream Software schakelt in haar expeditiesoftware een versnelling hoger. Na een jaar analyseren en experimenteren, worden de eerste versies van de Forwarders’ Assist operationeel.

De Forwarders’ Assist is een software, een robot, die een groot gedeelte van het expediteurswerk voorbereidt, zodat hij zelf in staat is expeditiedossiers sneller af te handelen. De robot werkt onder toezicht en volgens instructies van de expediteur.

Wenst u meer informatie rond de Forwarders’ Assist, neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.