Een douaneaangifte is er niet eenvoudiger op geworden.
Nog maar enkele jaren geleden vonden we aangiften met een zo goed als leeg vak 44. Ondertussen zijn aangiften met soms 8 tot 10 elementen in vak 44 geen uitzondering meer.  De Declarant Assist controleert en adviseert u o.a. door op een gebruiksvriendelijke manier om producten en tariefnummers op te zoeken.  Eén en ander wordt in het webinar met praktische voorbeelden getoond.

Voor wie?
Voor alle declaranten en verantwoordelijken voor import of export departementen.

Wanneer?
Op 21 januari van 14.00h tot 14:30h.

Waar?
Op uw kantoor. U hoeft enkel over een PC met internetaansluiting te beschikken.

Hoe aanmelden?
Om bij de sessie aanwezig te zijn hoeft u enkel uw emailadres op te geven via deze link.
U ontvangt dan de instructies om aan te loggen.

Wat wordt getoond?
De Declarant Assist controleert de aangifte op haar volledigheid en haar efficiëntie alvorens ze naar de douane wordt verstuurd.

De douaneaangifte is er niet eenvoudiger op geworden.
Nog maar enkele jaren geleden vonden we aangiften met een zo goed als leeg vak 44. Ondertussen zijn aangiften met soms 8 tot 10 elementen in vak 44 geen uitzondering meer.

Het is dus niet te verwonderen dat de Declarant Assist meer en meer ingang vindt.
Bovendien heeft de EU recentelijk weer met een aantal landen vrijhandelsverdragen afgesloten en staan er nog een aantal op het programma. Weten of een product over een preferentieel regime beschikt is niet meer vanzelfsprekend.

De Declarant Assist controleert en adviseert u de gunstigste preferenties voordat u de declaratie naar de douane verstuurt. Bovendien beschikt de Declarant Assist over een gebruiksvriendelijke manier om producten en tariefnummers op te zoeken.

Eén en ander wordt in de webinar met praktische voorbeelden getoond.