Zoals ieder jaar zijn er bij de start van het nieuwe jaar veranderingen aan de GN-codes. Dat is ook bij de start van 2016 niet anders.

Voor de klanten die over de Declarant Assist van Stream Software beschikken is dit een kleine zorg. De Declarant Assist wordt iedere maand, en dus ook op het einde van het jaar, op basis van de Europese TARIC database, bijgewerkt naar de nieuwe stand.

Eén en ander zal ervoor zorgen dat u gewaarschuwd wordt indien u een goederencode zou willen gebruiken die niet meer bestaat. Het volstaat, in dergelijk geval, vanuit de tarieflijn van de declaratie de Declarant Assist op te roepen en de juiste goederencode te selecteren.

De bedrijven die met de productdatabase werken kunnen deze in batch controleren. Het systeem produceert een overzicht met de ongeldige codes.
Ingeval van globalisatie- aangiftelijsten is het van belang de controles uit te voeren, temeer daar de AEO reglementering de controles voorschrijft.