Om de conformiteit aan de AEO/SBC-voorschriften continu te bewaken en te waarborgen werkt Stream Software al geruime tijd aan een nieuwe software module: Monitoring & Controlling (M&C).

De M&C-module laat de gebruikers o.a. toe controles uit te voeren, ze te registreren en te rapporteren aan de douane. Het systeem zelf voert de monitoring en controle activiteiten voor een groot gedeelte zelfstandig uit tijdens de dagelijkse operaties, gebaseerd op ingestelde parameters.

Zo controleert de module regelmatig of de basisgegevens van producten en tarieven beantwoorden aan de actuele stand van zaken van de regelgeving, en bovendien controleert ze ook de transactionele gegevens alvorens ze aan de douane door te sturen of ze in de douane administratie in te schrijven. Dit laatste is van toepassing voor de bedrijven die over een EIDR-vergunning beschikken. Op die manier garandeert het systeem al zelf compatibiliteit met de regelgeving. Daarnaast voorziet het systeem in de registratie van fysische en steekproef controles.

Bij afwijkingen worden correctieve en preventieve maatregelen geregistreerd, opgevolgd en gerapporteerd.

Voor AEO is er verder geen noodzaak meer om de arbeidsintensieve Excel bestanden bij te houden voor inzage van de douane. Ook de rapportering wordt opgenomen in de module.

Eén en ander is nog in opbouw en Stream Software verwacht tegen einde van het jaar demo’s te kunnen geven. Wij houden u op de hoogte.